Menu Sluiten

Privacy- en Cookiebeleid VanHarteGefaciliteerd.nl

Wij zijn onszelf er van bewust dat u vertrouwen stelt in VanHarteGefaciliteerd.nl. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u deze website gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van VanHarteGefaciliteerd.nl, gevestigd aan de Van de Spiegelstraat 33, 2613 EX Delft.

Contactgegevens
VanHarteGefaciliteerd.nl
Van de Spiegelstraat 33
2613 EX Delft
www.VanHarteGefaciliteerd.nl
+31 6 41421833

Blogarikelen op deze website kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website zelf bezocht. U dient zich ervan bewust te zijn dat VanHarteGefaciliteerd.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van deze andere websites en bronnen.

VanHarteGefaciliteerd.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

VanHarteGefaciliteerd.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van VanHarteGefaciliteerd.nl en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij het invullen van een contactformulier op de website of via enige andere vorm van correspondentie of telefonisch contact. VanHarteGefaciliteerd.nl kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt (bijvoorbeeld door een reactie op deze website achter te laten of in correspondentie en telefonisch contact)
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie direct.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VanHarteGefaciliteerd.nl analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. Ook volgen wij uw surfgedrag over verschillende websites heen waarmee wij producten en diensten kunnen afstemmen op uw behoefte.
Ook kunnen uw gegevens gebruikt worden voor het verzenden van een Nieuwsbrief via de website, indien u zich daar zelf voor heeft aangemeld.
Indien u als gebruiker van de website een reactie op de website achter laat, gaat u er mee akkoord dat de door u ingevulde gegevens voor onbepaalde tijd worden opgeslagen op de website en zichtbaar zijn voor alle gebruikers.

Geautomatiseerde besluitvorming

VanHarteGefaciliteerd.nl neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van VanHarteGefaciliteerd.nl) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

VanHarteGefaciliteerd.nl zal uw persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin VanHarteGefaciliteerd.nl dit relevant acht in het kader van onze dienstverlening. Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaren wij de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief.
Reacties die door gebruikers op de website worden achtergelaten, worden voor onbepaalde tijd op de website opgeslagen.

Bovengenoemde termijnen gelden tenzij VanHarteGefaciliteerd.nl op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

VanHarteGefaciliteerd.nl verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van VanHarteGefaciliteerd.nl bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider (Mailchimp) en hostingpartij (Siteground).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt.

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties.

VanHarteGefaciliteerd.nl plaatst enkele cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site; zogenaamde ‘functionele cookies’. Tevens worden er enkele zogenaamde ‘tracking cookies’ gebruikt. Deze ‘tracking cookies’ worden niet door VanHarteGefaciliteerd.nl geplaatst, maar door derde partijen, zoals voor analytische doeleinden of advertenties.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Google Analytics

VanHarteGefaciliteerd.nl maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe mijn website gebruikt wordt en om rapporten over de Website aan VanHarteGefaciliteerd.nl te kunnen verstrekken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van een deel van het adres van uw computer (IP-adres wordt geanonimiseerd), overgebracht naar, en door Google opgeslagen. VanHarteGefaciliteerd.nl heeft hiervoor een bewerkersovereenkomst gesloten met Google.

Google mag deze informatie niet aan derden verschaffen (alle opties om gegevens te delen zijn uitgezet), tenzij Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Marieka Baars Consultancy heeft hier geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door VanHarteGefaciliteerd.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

VanHarteGefaciliteerd.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VanHarteGefaciliteerd.nl neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via [email protected]

Mei 2018