• Sinterklaas volgens de NEN 0512 norm: Hoe hoort het eigenlijk?

Sinterklaas volgens de NEN 0512 norm

De NEN 0512:2013 is de Nederlandse norm voor de viering van het sinterklaasfeest. In 2002 is vanuit Ministerie van Aandacht (MvA) en het Ministerie van Traditie en Folklore (MvTF) (beiden samengevoegd tot het latere Ministerie van Viering (MvV)) deze norm opgesteld naar aanleiding van vervagende normen en waarden in onze multi-culturele samenleving.  Juist vanwege de concurrentie met de kerstman moesten richtlijnen opgesteld worden. Niet alleen Sinterklaas zelf, ook de ISA International Steam Ship Association en FFSR Federatie Fabrikanten Speelwaren en Roedes hebben een belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd. Een korte toelichting op Sinterklaas volgens de NEN 0512 norm!

Richtlijnen voor cadeaus en surprises

De norm beschrijft de lijnen voor cadeaus en surprises,  gedichten, liederenbundel en de Kappersrichtlijnen Sinterklazen en Zwarte Pieten, evenals een receptenbundel. Verder lezen we in de norm dat hij op 6 december 342 gestorven is maar dankzij zijn heiligverklaring onsterfelijk is en al eeuwen meegaat. Naast verschillende synoniemen voor Sinterklaas, ook een mogelijke verklaring voor het woord Kapoen, dat ook een gecastreerde haan betekend.. Naar verluidt zou het zelfs zo zijn dat onze Sint tijdens de besnijdenis pech had en daardoor zelf geen kinderen kon krijgen.

Begrippen

Ook worden enkele begrippen nader toegelicht zoals dat Zwarte Piet niets te maken heeft met het veelvoorkomende kaartspel  en  dat de zak “een grof juten omhulsel  waarin de geschenken worden aangeleverd, ook attribuut is dat, inmiddels leeg, uitermate geschikt is om als onderdeel van de tuchtiging te dienen voor deportatie”. Afmetingen van de ring, de lengte van baard (350 tot 500 mm, gemeten vanaf de bovenlip), de kleuren van mantel, model schoenen zijn ook vastgelegd in deze norm.

Vertrek en aankomst van de Sint en zijn pieten

Daarnaast zijn er duidelijke richtlijnen voor de aankomst en vertrek van de Goed Heiligman. Zo mag de oude man nooit en te nimmer gelijktijdig zowel op tv als in de eigen stad aankomen ins ons land. Geadviseerd wordt om de tijd tussen de landelijke inkomst en de lokale ontvangst die ten minste gelijk is aan de tijd die nodig is voor de verplaatsing per auto over de weg. Wordt gekozen voor een lokale aankomst per helikopter of ander snel vervoermiddel dan kan deze aldus vastgestelde tijd met 50 % worden gereduceerd. Tevens moeten grote verschillen in de wijze van aankleding en handelen van Sint-Nicolaas alsmede van zijn gevolg worden vermeden. Bij voorkeur wordt gekozen voor een tijdstip dat een week gelegen is na de landelijke intocht van Sint-Nicolaas.

Download

De complete NEN 0512 norm in PDF kan je hieronder downloaden

Download
2017-02-26T21:16:22+01:00Categories: Organiseren|Tags: , , |0 Comments

Leave A Comment