• Thuiswerken

Arbo bij Het Nieuwe Werken: Houd je thuiswerkende medewerkers gezond

Werken in het café of in de achtertuin. Arbo bij Het Nieuwe Werken, bestaan er regels voor? Waar ben je als werkgever toe verplicht en hoe regel je dat?

Soepeler

Binnen de Arbowet zijn regels opgenomen die betrekking hebben op Het Nieuwe Werken. Voor thuiswerken en plaats- en tijdonafhankelijk werk geldt een soepeler regime dan voor arbeid op de werkplek. Toch behoud je als werkgever de zorgplicht voor je personeel. Je moet ervoor zorgen dat je mensen veilig en gezond hun werk kunnen doen, waar en wanneer dan ook. Diverse ministeries hebben samen met onder meer de FNV en een aantal beeldbepalende bedrijven in Het Nieuwe Werken een Arbohandreiking voor thuiswerken gemaakt. Daarin staan handige tips voor waar je op moet letten.

Beeldschermwerk

Een verplichting die je in elk geval hebt, is zorgen voor een verantwoorde beeldschermwerkplek voor thuiswerkers. Dat is in maart 2012 vastgesteld in een onderzoek in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken. Die verplichting geldt als je medewerkers structureel meer dan twee uur per week thuis werken. Het gaat daarbij niet alleen om het juiste beeldscherm, maar ook of dat beeldscherm goed staat afgesteld en de medewerker geen last heeft van lichtreflectie. Formeel moet je je personeel op kantoor houden als dit niet goed geregeld is. Bekijk de checklist Beeldschermwerk.

Arbo-dilemma’s

Je zorgplicht maakt het op het eerste gezicht misschien ingewikkeld om slimmer te gaan werken. Bij een medewerker thuis kun je nog een verantwoorde werkplek inrichten, of hem een budget geven waarvan hij zelf de nodige spullen kan aanschaffen. Maar op andere plekken is dat uiteraard onmogelijk. Hoe zorg je ervoor dat je mensen in de trein en het café arboproof werken? En hoe controleer je op afstand of ze dat ook daadwerkelijk doen (ook op de thuiswerkplek)? Geen nood: de Arbowet is géén reden om niet aan slim werken te beginnen. Bedrijven die vooroplopen met Het Nieuwe Werken hebben in de praktijk eenvoudige oplossingen gevonden die wettelijk zijn toegestaan.

Zo los je het op

  1. Je kunt kiezen voor een flexovereenkomst. De medewerker verklaart daarin dat hij alleen aan een verantwoorde werkplek zal werken, ook buiten de deur;
  2. Je kunt medewerkers vrij laten in de keuze voor een werkplek, zolang je maar goede en uitgebreide voorlichting geeft. Laat je personeel een verklaring tekenen dat ze daarvan kennis hebben genomen.

Meer tips

  • Geef medewerkers een checklist waarmee ze zelf kunnen controleren of hun thuiswerkplek arboproof is. Een voorbeeld vind je in de bijlage van de Arbohandreiking voor thuiswerken (Het Nieuwe Werken: hoe blijf je er gezond bij?);
  • Vraag medewerkers een foto te maken van hun thuiswerkplek. Controleer die samen op de arbovereisten of leg hem voor aan een arbodeskundige;
  • Laat de thuiswerkplekken controleren door een arbodeskundige;
  • Maak arbeidsomstandigheden en gezondheid tot een vast punt in functioneringsgesprekken;
  • Besteed regelmatig aandacht aan gezondheidsrisico’s in regulier werkoverleg. Vraag bijvoorbeeld hoe het staat met de balans werken-rusten. Werken je mensen niet te lang door nu de vaste tijden zijn losgelaten?

Leave A Comment