• Contract

Opzeggen contract bij langlopende zakelijke overeenkomsten

Sinds januari 2010 zijn de regels voor het opzeggen, afsluiten en verlengen van contracten voor particulieren gewijzigd. Niet alleen voor verzekeringen, maar ook voor abonnementen voor de sportschool, krant of telefoon. Via een site als opzeggen.nl gaat dat heel gemakkelijk. Voor zakelijke klanten werkt dat helaas niet. Bedrijven die een strikt contract=contract-beleid hanteren, doen vaak erg lastig wanneer je toch onder het contract uit wil. Hieronder enkele tips voor het opzeggen van het contract bij langlopende zakelijke overeenkomsten. 

Automatische contractverlening

Leveranciers die zich opvallend stilhouden rond de opzegtermijn en wanneer deze verstreken is, als eerste roepen dat het contract automatisch verlengd is met eenzelfde periode. Laten we voorop stellen dat contractbeheer erg belangrijk is en dat het best je eigen schuld kan zijn wanneer je te laat bent met opzeggen. Maar wie niet waagt, wie niet wint.

Vraag om een kopie van het contract

Een brief schrijven met onderstaande inhoud zou je verder kunnen helpen:

Geachte heer/ mevrouw,

Hierbij delen wij u mede dat wij de samenwerking met u, met betrekking tot <onderwerp>, beëindigen met ingang van <datum>.

Mocht u van mening zijn dat wij onze overeenkomst met u niet met ingang van de hierboven genoemde datum kunnen beëindigen, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een kopie van de getekende overeenkomst te sturen en de overeenkomst te beëindigen per eerstvolgende vervaldatum.

Graag ontvangen wij een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van deze opzegging, met daarin de datum van de laatste lediging en de datum waarop u uw <de gehuurde of in bruikleen gekregen materialen> retour haalt.

Wij vertrouwen op een correcte afhandeling.

 Geen reactie? Opzeggen contract in een tweede brief

Heb je twee tot zes weken geen reactie ontvangen, stuur dan een tweede brief. Bijvoorbeeld met onderstaande tekst:

Betreft: herhaald verzoek einddatum overeenkomst <onderwerp>

Geachte heer/mevrouw,

Op <datum> heb ik u schriftelijk medegedeeld onze overeenkomst m.i.v. de eerst mogelijke einddatum voor <onderwerp> op te zeggen.

Tevens heb ik u verzocht om mij schriftelijk te informeren over de einddatum van de overeenkomst vergezeld van een kopie van deze overeenkomst. 

Tot op heden heb ik geen enkele schriftelijke reactie van u ontvangen. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend mij binnen 14 dagen schriftelijk te informeren over de einddatum van de overeenkomst en mij een kopie van onze overeenkomst te doen toekomen.

Mocht u aan voornoemd verzoek niet binnen de gestelde termijn voldoen dan beschouw ik onze overeenkomst als ontbonden met inachtneming van 30 dagen na briefdatum.

Ik verzoek u vervolgens <de gehuurde of in bruikleen gekregen materialen> per omgaande weg te halen en beschouw mij hierna niet meer als aansprakelijk voor enige schade, verlies of anderszins aan <de gehuurde of in bruikleen gekregen materialen>.

 Met vriendelijke groet,

Of het helemaal juridisch klopt, dat durf ik niet te zeggen maar als het lukt is het mooi meegenomen. 🙂

2017-03-03T11:26:29+01:00Categories: Inkoop|Tags: , |0 Comments

Leave A Comment