Verantwoordelijk voor Thuiswerkplek: de werkgever of de werknemer?

Voor hen die op kantoor werken is thuiswerken ideaal. Geen reistijd, lekker op eigen tempo aan de slag, zonder afgeleid te worden door collega’s. Alleen, een werkplek thuis moet wel ingericht zijn als werkplek. Wie is verantwoordelijk voor thuiswerkplek?

Werken = werkgever

Volgens de wet is de werkgever verantwoordelijk voor de werkplek, dus ook als die zich thuis bevindt. De werkgever moet dus nagaan of een woning wel geschikt is om thuis te werken. Als de woning niet geschikt is, moet de werkgever onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om de werkplek thuis passend te maken. Dit gaat verder dan het beschikbaar stellen van een bureaustoel, een tafel en een lamp; werkgevers moeten thuis- werkers informeren over veilige bediening van apparatuur en arboregels over bijvoorbeeld een goede werkhouding. Ook dienen er afspraken te zijn over pauzes, afwisseling met ander werk en vergoedingen.

Opnemen in de CAO

Het maken van die afspraken en het toepassen van arboregels blijkt in de praktijk best lastig. SNS Reaal heeft Het Nieuwe Werken opgenomen in de cao en daarin is afgesproken dat de werkgever aan de thuiswerker een Arbopaspoort verstrekt: een op maat gegeven advies over de juiste instellingen van de werkplek voor de werknemer. Ook is in de cao de doelstelling voor Het Nieuwe Werken geformuleerd, waarbij de focus, voor zowel werkgever als thuiswerker, ligt op een betere bediening van de SNS Reaal klant.

Eigen verantwoordelijkheid

Overigens staat SNS Reaal, ondanks de duidelijke cao afspraken, niet op de eerste plaats als het gaat om thuiswerkbedrijven*. Die plek is voorbehouden aan it-bedrijf Macaw, dat volgens financieel directeur Ronald van Es niet eens formeel beleid hierop heeft. “Bij Macaw krijgen medewerkers de vrijheid om hun werk in te richten op de tijd die hen het beste uitkomt, zolang ze maar de verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Liever dus eerst twee uur thuiswerken, dan achteraan te sluiten in een file.”

 

*) bron: intermediair beste werkgeversonderzoek op intermediair.nl

Bron: ArboFocus, augustus 2012, artikel “een bureaustoel mee naar huis”

2018-05-03T10:12:06+01:00Categories: Huisvestiging|Tags: , , |0 Comments

Leave A Comment