• hygiënecode

Wat is de hygiënecode?

Een hygiënecode is een handboek die voor elke specifieke branche is geschreven en essentieel om hygiënisch te kunnen werken. Hierin worden methodes beschreven hoe de voedselveiligheid van producten kan worden gegarandeerd. Het is vooral gericht op de praktijk zodat dit vrijwel direct kan worden toegepast en is een stuk eenvoudiger dan de HACCP richtlijnen.

Gebaseerd op HACCP

De hygiënecode kent slechts minimale eisen en is geheel gebaseerd op de HACCP:  in de hygiënecode zijn alle deelprocessen geanalyseerd op risico’s voor de veiligheid van de voedselverstrekking. Dit gaat verder dan alleen het eindproduct! Het beschrijft onder andere  hoe je om moet gaan met het bestellen van producten, ontvangst van goederen, opslag, bereiding van de ingrediënten, serveren van het eindproduct, transport en afwas.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De productschappen zijn beheerder van de verschillende hygiënecodes en het NVWA, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, handhaaft de codes. Het gaat hen niet alleen om de voedsel- en productveiligheid, maar ook om alcohol en tabak, dierziekten en het welzijn. Ze kunnen boetes uitdelen wanneer geconstateerd wordt dat de hygiënecode niet wordt nagevolgd. Controles door de NVWA worden niet van te voren aangekondigd.

Hygiënecode per branche

Niet alleen de horeca kent zijn eigen code. Er zijn verschillende hygiënecodes opgesteld voor verschillende branches, waar onder de transport-, opslag- en distributie van levensmiddelen. De binnenvaart heeft ook weer een eigen hygiënecode.

Zelf samenstellen

Een hygiënecode is per bedrijf zelf samen te stellen op de website van het Kenniscentrum Horeca. Aan de hand van antwoorden die je op de vragen geeft, kun je aan het einde jouw hygiënecode downloaden die je meteen kunt gebruiken. De kosten hiervan kunnen geen excuses zijn aangezien deze gratis te downloaden is. Alleen voor een gedrukt exemplaar worden kosten in rekening gebracht.

Nog geen bestaande hygiënecode?

In  veel gevallen is er al een code opgesteld. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn, kun je er zelf een ontwikkelen. Deze moet dan wel voldoen aan de eisen die de Warenwetregeling stelt aan de hygiëne van levensmiddelen.

2018-05-08T10:04:45+01:00Categories: Schoonmaak|Tags: , |0 Comments

Leave A Comment